Com treballem

La logopèdia és la disciplina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, la rehabilitació i la prevenció dels trastorns de la comunicació humana i les funcions associades. D’altra banda, en tots els nostres tractaments està molt present la part emocional dels pacients, ja que està molt vinculada al tipus de treball que realitzem a les sessions.

Les sessions tenen una durada de 30 o 45 minuts depenent del cas.

Àmbit infantil

Amb els infants, la nostra metodologia al centre és treballar de la forma més amena i divertida possible amb ells, indiferentment de la patologia que es doni. Tenim molt present les dificultats de cadascun d’ells i ens adaptem al màxim a l’hora d’intervenir. Altre aspecte primordial a 5 sentits és conèixer molt bé la personalitat, caràcter i gustos de cada infant perquè la sessió sigui el més profitosa possible. Creiem que en aquestes edats la motivació i les ganes de dur a terme les tasques són fonamentals per poder assolir els objectius d’una forma eficaç en cada cas. La constància i el compromís també són un gran requeriment perquè el tractament pugui ser el més complert possible.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Dificultats en la parla
 • Alteracions en el llenguatge
 • Alteracions de la veu
 • Alteracions en la fluència i el ritme de la parla
 • Dificultats en la lectoescriptura
 • Problemes en la deglució

Àmbit adolescent

Les sessions en aquest cas solen ser molt més íntimes amb els nostres pacients, ja que parlem d’una etapa on s’estan experimentant molts canvis, i acompanyar amb delicadesa i comprensió cadascuna de les dificultats que es donen és una de les nostres missions. També serà molt important la constància i el compromís amb totes les tasques que indicades pel terapeuta, perquè el tractament sigui el més funcional possible.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Dificultats en la parla
 • Dificultats en el llenguatge
 • Alteracions de la veu
 • Alteracions en la fluència i el ritme de la parla
 • Dificultats en la lectoescriptura
 • Problemes en la deglució

Àmbit adult / gent gran

En aquest àmbit la intimitat i comprensió amb aquestes edats és una de les premisses més importants per a nosaltres. En el cas de persones grans, en el cas que sigui necessari serà molt important la implicació de la família en certs tractaments. L’escolta i el saber empatitzar amb la persona que tenim davant és un dels punts més importants per poder dirigir la nostra feina en aquest àmbit.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Dificultats en la parla
 • Dificultats en el llenguatge, en aquests casos es solen donar més per afàsies, demències, disàrtries
 • Alteracions de la veu
 • Alteracions en la fluència i el ritme de la parla
 • Problemes en la deglució