Quan acudir a teràpia

La psicologia és la ciència que estudia els processos mentals i el comportament dels éssers humans juntament amb les seves interaccions amb el medi físic i social.

La funció del psicòleg és oferir estratègies a la persona que té al davant per tal d’ajudar-la a afrontar de la manera més adaptativa el moment que està vivint. El psicòleg també pot guiar i acompanyar a la persona en una determinada circumstància.

Al llarg de la nostra vida totes les persones viurem en algun moment algun tipus de desequilibri emocional, cognitiu, comportamental o fisiològic. Aquest desequilibri segurament serà una font de malestar i pot interferir en el dia a dia de la persona; afectant a nivell personal, social o laboral/escolar. Hi ha situacions externes que poden propiciar aquest desequilibri. Situacions que poden ser objectivament perjudicials o situacions que, influenciades per la nostra percepció i interpretació, les vivim com a terribles. Independentment de l’origen d’aquest desequilibri, el patiment de la persona és real i serà necessari abordar-lo per poder gestionar-lo d’una manera més adaptativa, procurant que l’impacte emocional sigui mínim o menor.

Tot i que la funció del psicòleg descrita anteriorment sol ser la més extensa i reconeguda, també treballem amb aquelles persones que, tot i no identificar cap font de malestar, volen aconseguir una vida més plena, assolir objectius personals o aconseguir un canvi d’hàbits. Persones que, fins i tot, poden identificar certs aspectes de la seva manera d’actuar que no els ajuden en el seu dia a dia i que els agradaria modificar. Aspectes com la inseguretat, la baixa autoestima, la timidesa o certes pors es poden convertir en un problema en determinades persones o situacions.

La durada de la sessió és de 60 minuts.

Com Treballem

Com hem comentat a l’inici, nosaltres treballem des d’un enfocament integrador. Tot i que principalment usem tècniques pròpies de la corrent cognitiu conductual, també fem ús de tècniques i recursos d’altres orientacions, escollint aquelles eines que ens permetin ajudar millor a la persona que tenim a davant en funció de les seves característiques personals i situacionals.

TÈCNIQUES AMB LES QUALS TREBALLEM:

Tècniques conductuals: oferim pautes per poder millorar determinats comportaments o acompanyar a la persona en l’assoliment dels objectius que vol aconseguir.
Tècniques cognitives: per ajudar a la persona a modificar el seu discurs mental a través de la reestructuració cognitiva. Ajudar-la a identificar aquells pensaments irracionals que ens bloquegen i ens impedeixen avançar, gaudir i viure amb harmonia.
Estratègies sistèmiques: aquestes estratègies ens permeten comprendre millor a la persona en base a les dinàmiques que s’estableixen en les seves relacions familiars i socials als quals pertany.
EFT Tapping: és una forma de psicoteràpia alternativa per desbloquejar estats emocionals que interfereixen en el nostre benestar i felicitat. Les sigles EFT signifiquen Emotional Freedom Techniques (tècniques d’alliberació emocional).
EMDR: eina per reprocessar records de situacions que han tingut un alt impacte emocional i que segueixen interferint en el nostra dia a dia. Les sigles signifiquen Eye Movement Desensibilization and Reprocessing (desensibilització i reprocessament per moviments oculars).
Mindfulness: tècnica que pretén assolir un estat profund de consciència en el procés a través de diferents exercicis per tal d’aconseguir una consciència relaxada i sense judicis sobre la situació, els pensaments, les sensacions i les emocions.
Programació neurolingüística: model de comunicació que se centra en identificar aquells pensaments que influeixen sobre el comportament d’una persona i modificar-los per tal de millorar la qualitat i l’efectivitat del nostra dia a dia.

Àmbit infantil

Les tècniques i mètodes que utilitzem s’utilitzen per poder ajudar als nens i nenes que tenen dificultats amb les seves emocions, pensaments o conductes. Les sessions són molt experiencials i vivencials. A l’hora de treballar amb els petits/es se sol utilitzar molt el joc, els dibuixos i les metàfores com elements clau a la teràpia. La teràpia infantil sempre implica a la família per tal de poder entrenar-los en tècniques psicològiques que puguin ajudar al seu fill o filla a gestionar d’una manera més adaptativa la situació que els envolta i els genera la dificultat. Sovint, també involucra l’escola i/o altres institucions i professionals en el procés terapèutic.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Problemes de conducta
 • Problemes emocionals o de l’estat d’ànim
 • Inseguretat i pors
 • Problemes d’autoestima
 • Dificultats per dormir
 • Dificultats d’aprenentatge
 • Problemes a l’escola
 • Dificultats en les habilitats socials
 • Etc.

Àmbit adolescent

L’adolescència és un període de transició entre la infància i l’edat adulta. Durant aquesta etapa es produeixen canvis físics, psicològics, emocionals, conductuals i socials. És per això que aquesta etapa se sol caracteritzar per molts canvis constants i alguns decisius que poden produir estrès i pot resultar difícil adaptar-se. La psicoteràpia, per tant, s’utilitza per ajudar als adolescents que experimenten dificultats amb els seus pensaments, emocions o conducta. La finalitat és poder oferir a l’adolescent un espai de suport i acompanyament per ajudar-lo a transitar aquest procés, donant-li l’oportunitat d’expressar-se i mostrar-se lliurement, sense judicis; oferint-li aquelles eines que li permetin gestionar aquests moments amb el menor malestar possible. Habitualment també s’involucra a la família i, en cas necessari, l’escola o altres professionals.
L’objectiu durant el procés terapèutic és que l’adolescent aprengui a prendre consciència de com se sent, identificar i expressar les seves emocions, detectar aquells pensaments que l’ajuden i els que agreugen el seu malestar, esbrinar i expressar què és el que necessita per estar millor o superar allò que li genera malestar i oferir-li les eines per poder gestionar-ho d’una manera més adaptativa, minimitzant l’impacte emocional.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Problemes de conducta
 • Problemes emocionals o de l’estat d’ànim
 • Inseguretat i pors
 • Problemes d’autoestima
 • Dificultats per dormir
 • Dificultats d’aprenentatge
 • Problemes a l’escola
 • Dificultats en les habilitats socials
 • Orientació vocacional
 • Desinterès, apatia i desmotivació
 • Etc.

Àmbit adult

Reconèixer que rebre ajuda ens pot anar bé i donar el primer pas d’iniciar un procés terapèutic és un dels passos més importants i l’inici de la millora. La teràpia dirigida a adults és un espai protegit i íntim, on s’ofereix un acompanyament lliure de judicis, que permet a la persona mostrar i expressar les seves emocions, pors i inquietuds per poder identificar-les i gestionar-les d’una manera més adaptativa, identificant aquelles creences i patrons de comportament que interfereixen a l’hora de sentir-nos millor.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Problemes de conducta
 • Problemes emocionals o de l’estat d’ànim
 • Estrès
 • Inseguretat i pors
 • Problemes d’autoestima
 • Dificultats per dormir
 • Problemes laborals
 • Dificultats en les habilitats socials
 • Desinterès, apatia i desmotivació
 • Soledat
 • Separació i dol
 • Crisis de parella o familiar

Teràpia de parella

La finalitat d’aquesta teràpia és acompanyar a la parella a profunditzar en la seva relació i gestionar aquelles situacions de conflicte o que estan estancades; convertint aquest moment de crisis en una nova oportunitat per desenvolupar-se i relacionar-se d’una manera més sana. Restablint la intimitat, l’afecte i la comunicació.

Quan se sol demanar ajuda:

 • Discussions constants
 • Dificultats per comunicar-se
 • Acords en l’educació dels fills
 • Gestionar les relacions amb les respectives famílies
 • Gelosia
 • Infidelitat
 • Dependències emocionals
 • Afrontar i acceptar la separació